Realizacje

Obróbka metali Mikołów • Realizacje • Toczenie • Frezowanie

Ob­rób­ka od­by­wa się przez: fre­zo­wa­nie, wier­ce­nie, gwin­to­wa­nie, szli­fo­wa­nie, prze­cią­ga­nie, wy­kra­wa­nie, fre­zo­wa­nie CNC, to­cze­nie CNC itp.

 

google logo